RODO - klauzula 2

Klauzula Informacyjna
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO, pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej, tel. 61 815 99 81, fax 61 881 62 08, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.wierzenica.org.

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych (IDO) – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • W celu odpowiedzi na przesłaną przez Państwa na nasz adres e-mail wiadomość, na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  • W celu świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli realizować świadczonych przez ADO usług.
  • W celu przyjęcia do ośrodka na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO.
  • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi. z którymi administrator prowadzi relacje biznesowe na podstawie art. 6 ust 1. lit b) RODO.
  • Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów na podstawie art. 6 ust 1. lit b) RODO.
  • W celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług Administratora, na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  • W szczególnych przypadkach (np. windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych (art.6 ust.1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy zrealizować celów przetwarzania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przechowywane są przez okres rekrutacji. Dane medyczne zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej oraz Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.   Pozostałe informacje zgodnie z przepisami prawa, wewnętrzną instrukcją przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne, a w przypadku udzielenia zgody, do momentu jej odwołania.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych osobowych są właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy świadczące usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, podmioty wykonujące usługi audytu.

Osoby podające nam swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej placówki, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nasza placówka nie profiluje danych osobowych. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG. 

CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
"WIERZENICA" 
Wierzenica, ul. Wierzenicka 12 
62-006 Kobylnica 
tel. kom. 663 002 588, 
tel. 61 815 99 81, fax 61 881 62 08

NIP: 782-15-52-193   REGON: 04000722900070
numer księgi rejestrowej: 000000179452

Blumo - pozycjonowanie stron | Projekt i wykonanie: Tomasz Karolak
poczta(at)tomaszkarolak.net